• Nečakajte na svojho hackera!

  Penetračným testovaním odhaľte včas skryté hrozby

 • Správanie používateľov

  Testy odolnosti používateľov voči bezpečnostným hrozbám

 • Penetračné testovanie

  Buďte o krok vpred a chráňte svoje dáta a IT zdroje

 • Bezpečná infraštruktúra

  Penetračné testy infraštruktúry siete

 • Bezpečnosť aplikácií

  Penetračné testy aplikácií a internetových služieb

Sieťová bezpečnosť

  Externé penetračné testy

  Interné penetračné testy

  Testy bezdrôtových sietí

  Záťažové testy DoS

Testy infraštruktúry

Aplikačná bezpečnosť

  Penetračné testy aplikácií

  Testy webových aplikácií

  Testy desktop aplikácií

  Testy mobilných aplikácií

Testy aplikácií

Sociálne inžinierstvo

  Testy odolnosti používateľov

  Podvodné kampane

  Phishing, Vishing

  Fyzická bezpečnosť

Testy používateľov

Nečakajte, až vás otestuje skutočný hacker
Chráňte včas svoje dáta

Využite našu odbornosť a skúsenosti v oblasti etického hackingu a penetračného testovania.

penetračné testy

Aktuálne odporúčame

Zažite simulovaný útok na vlastnej koži

Penetračné testy s využitím sociálneho inžinierstva

Praktický test odolnosti používateľov, ako nová forma školenia IT bezpečnosti. Viete, že pre úspešný prienik do vašej internej siete stačí jediná obeť, ktorá útočníkovi podľahne? Nechať sa nachytať v simulovanom útoku nemá žiadny vplyv na fungovanie firmy, ale má vysoký edukatívny účinok pre všetkých účastníkov.

To ma zaujíma

Penetračné testy sieťovej infraštruktúry

Nečakajte na skutočného hackera!

Na základe simulácie reálneho útoku formou etického hackingu vám poskytneme detailný prehľad o slabých a kritických miestach vo vašej sieťovej infraštruktúre. Odhalíme bezpečnostné nedostatky, zhodnotíme stupeň ich závažnosti a navrhneme nápravné opatrenia. Chráňte včas svoje dáta a IT zdroje!

testy infraštruktúry

Penetračné testy aplikácií

Testy webových, mobilných a desktop aplikácií

Cieľom penetračného testovania aplikácií a súvisiacich služieb, je neštandardnými akciami používateľa demonštrovať zraniteľnosti, ktorými je možné realizovať prienik do internej infraštruktúry alebo získať citlivé dáta či upozorniť na chyby v aplikačnej logike testovanej aplikácie.

testy aplikácií

Testy odolnosti používateľov

Zdvihnite vo firme informačnú bezpečnosť

Penetračné testy odolnosti používateľov využívajú metódy sociálneho inžinierstva, podvodné emaily a telefonické kampane, ako sú Phishing, Spear phishing alebo Vishing a sú zamerané na praktické testovanie používateľov a ich povedomie o informačnej bezpečnosti.

testy používateľov

Prinášame prípadovú štúdiu

Penetračné testovanie v praxi

Penetračné testy v dnešnej dobe už nie sú riešením len pre veľké a nadnárodné koncerny, ale dôležitou súčasťou bezpečnostnej stratégie každého subjektu. Uvádzame poznatky, ktoré vyšli najavo pri testovaní v stredne veľkej firme pôsobiacej v oblasti verejných služieb a logistiky.

Čítať prípadovú štúdiu