Penetračné testy informačných systémov, sieťovej infraštruktúry, aplikácií, internetových služieb aj bezpečného správania používateľov

Penetračné testovanie vykonávame na základe simulácie reálneho etického hackerského útoku. Poskytneme vám detailný prehľad o slabých a kritických miestach využiteľných k prieniku, odhalíme bezpečnostné nedostatky, zhodnotíme stupeň ich závažnosti a navrhneme vám nápravné opatrenia.

Nečakajte, až vás otestuje skutočný Hacker!
Chráňte včas svoje IT zdroje.

Čo vám testy prinášajú

• Dokumentáciu stavu IT bezpečnosti

• Identifikáciu a detekciu zraniteľností

• Návrh nápravných opatrení

• Odporúčania ďalšieho postupu

• Zvýšenie informačnej bezpečnosti

Prevencia kybebrnetických hrozieb

Aké penetračné testy ponúkame

Sú vaše dáta dostatočne zabezpečené?

Zostavíme vám na mieru penetračný test, ktorý preverí skutočnú úroveň vášho zabezpečenia.