Spoznajte našich testerov

Na základe simulácie reálneho útoku vám dokážeme poskytnúť detailný prehľad o slabých a kritických miestach využiteľných k prieniku do vašich informačných systémov, sieťovej infraštruktúry, aplikácií a internetových služieb. Odhalíme včas skryté hrozby, identifikujeme zraniteľnosti a navrhneme vám nápravné opatrenia.

Využite našu odbornosť a skúsenosti v oblasti etického hackingu a penetračného testovania.

Prečo testovať s nami

• Vlastný expertný tím testerov

Komplexné portfólio testov

• Odbornosť a metodika

• Dôvera a individuálny prístup

• Systematické riadenie projektov

• Zmluvne stanovená cena

• Skúsenosti a referencie

Mgr. Peter Šinaľ

Head of Consulting

Riadi projekty penetračných testov, analýz rizík a projekty zamerané na audit alebo zavádzanie procesnej bezpečnosti. Dlhodobo vykonáva tiež funkciu externého bezpečnostného manažéra pre významné organizácie. Je absolventom Vysokého učenia technického v Brne i Masarykovej univerzity v odbore SSME. Už v priebehu štúdia zbieral skúsenosti v kyberbezpečnostnom tíme univerzity, kde sa aktívne podieľal na projekte kybernetického polygónu a cvičenia CyberCzech.

Petr Svoboda

Penetračný tester

Od roku 2008 sa aktívne venuje sieťovej bezpečnosti, kryptografii, technológii firewallov a sieťovým aplikáciám. Aktívne sa podieľal tiež na vývoji bezpečnostných riešení a produktov značky KERNUN. V oblasti penetračného testovania sa špecializuje na testovanie externej infraštruktúry a mobilných aplikácií. Aktívne sa venuje aj forenznej analýze a technickému riešeniu testov formou sociálneho inžinierstva. Je držiteľom certifikátu OSCP (Offensive security certified professional).

Bc. Lukáš Nový

Penetračný tester

Zameriava sa predovšetkým na vykonávanie penetračných testov infraštruktúry a webových aplikácií. Dlhodobo sa venuje bezpečnosti informačných technológií, pričom disponuje mnohoročnou praxou v oblasti penetračných testov. Je absolventom Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v odbore aplikovaná informatika.

Mgr. Jaroslav Vojtěch

Security Consultant

Zameriava sa predovšetkým na oblasť organizačnej bezpečnosti a projekty spojené s prípravou organizácie pre audit ISO 27 000 a VDA ISA. Zameriava sa tiež na problematiku ochrany osobných údajov a dlhodobo vykonáva funkciu zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov (DPO) pre významných klientov. Je absolventom Masarykovej univerzity v odbore bezpečnostné a strategické štúdiá.

Václav Chlad

Penetračný tester

Podieľa sa na príprave a realizácii penetračných testov s využitím techník sociálneho inžinierstva. V realizačnom tíme sa zameriava najmä na testovanie webových aplikácií. Aktívne sa zúčastňuje súťaží typu Capture the Flag a venuje sa výskumu v oblasti možného zneužitia produktov MS Office.

Aké penetračné testy realizujeme

Využite tím etických hackerov z TNS

Máme voľnú kapacitu aj pre vaše bezpečnostné projekty.